Inventari de pous de neu, pous de glaç i congestes al Vallès Oriental

Pou de neu Pou de glaç Poua Bassa CongestaDescripció de la foto:

aLocalització:

Cercador


Sobre l'inventari

La relació de pous que es presenta, integra tant aquells que s’han pogut localitzar com els que, tot i que apareixen en la documentació, no ha estat possible de trobar. Força topònims del Vallès fan pensar que encara queden elements per documentar (pla dels pous, font del pou de glaç, torrent del pou de glaç, etc.). De ben segur que a mesura que augmenti la sensibilització vers el patrimoni industrial, i que per tant es faci més recerca, es podrà encara incrementar la llista, tant pel que fa al nombre de pous, com al d’aquells elements annexos que formaven part de la indústria del glaç.

La denominació dels pous varia segons les àrees geogràfiques, cosa que a voltes pot portar a confusió: a l’altiplà del Moianès anomenen poues els pous de glaç i en canvi al Montseny les poues són les congestes i els pous de neu. S’ha pogut comprovar a la documentació, però, que sempre es fa referència als pous i a les congestes, no a les poues. Tot i això, en la relació s’ha mantingut la denominació tal com es fa a cada zona.

2009 Consell Comarcal de Vallès Oriental | Crèdits